Đàn Guitar Classic Cordoba - Dòng Espana - Made in Spain

Đàn Guitar Classic Cordoba - Dòng Espana - Made in Spain

Đàn Guitar Cordoba C1MCE

5.300.000₫
Đàn Guitar Cordoba C1MCE Đàn Guitar Cordoba C1MCE Khi...
Xem chi tiết

Đàn Guitar Cordoba C1M

4.000.000₫
Đàn Guitar Cordoba C1M Đàn Guitar Cordoba C1M ...
Xem chi tiết

Đàn Guitar Classic Cordoba C1

4.000.000₫
Đàn Guitar Classic Cordoba C1 Đàn Guitar Classic Cordoba C1 ...
Xem chi tiết

Đàn Guitar Classic Cordoba Solista Flamenca

50.400.000₫
Đàn Guitar Classic Cordoba Solista Flamenca Featuring the shallow/flat neck angle, low action, and bright, snappy tone characteristic of the best...
Xem chi tiết

Đàn Guitar Classic Cordoba Solista

50.400.000₫
Đàn Guitar Classic Cordoba Solista This guitar features a solid quarter-sawn Canadian cedar or solid European spruce top that produces a...
Xem chi tiết

Đàn Guitar Classic Codoba - Dòng Espana bao gồm những model cao cấp bậc nhất của hãng đàn guitar cổ điển lừng danh thế giới này. Các model đều được sản xuất tại Tây Ban Nha.