Dây Cáp Kết Nối Đàn Guitar Ibanez, Gibson...

Dây Cáp Kết Nối Đàn Guitar Ibanez, Gibson...

Ibanez IFS2U Dual Footswitch Unlatching

730.000₫
Unlatching footswitch with metal housing for use with the T80N and T150S.
Xem chi tiết

Dây Cáp Kết Nối Đàn Guitar của các thương hiệu Ibanez, Gibson... mang lại âm thanh trung thực, tốt nhất cho cây đàn của bạn khi biểu diễn.