Alhambra Guitar Student Series

Alhambra Guitar Student Series

Đàn Guitar Classic Alhambra Iberia Ziricote CTW

0₫
Xem chi tiết
Alhambra Iberia Ziricote CTW là mẫu đàn chất lượng tới từ đất nước Tây Ban Nha, được tạo ra để kỉ niệm 50 năm thành lập hãng đàn danh giá này,...

Đàn Guitar Classic Alhambra 3C CT E1

0₫
Xem chi tiết
Alhambra 3C CT E1 là mẫu đàn chất lượng tới từ đất nước Tây Ban Nha, sử dụng cấu hình gỗ chất lượng mang tới cho người dùng cảm giác được trải...

Đàn Guitar Classic Alhambra 3C CW E1

0₫
Xem chi tiết
Alhambra 3C CW E1 là mẫu đàn chất lượng tới từ đất nước Tây Ban Nha, sử dụng cấu hình gỗ chất lượng mang tới cho người dùng cảm giác được...

Đàn Guitar Classic Alhambra Black Satin CW EZ

0₫
Xem chi tiết
Alhambra 1C Black Satin là mẫu đàn chất lượng tới từ đất nước Tây Ban Nha, sử dụng cấu hình gỗ chất lượng mang tới cho người dùng cảm giác được...

Đàn Guitar Classic Alhambra Z NATURE CW EZ

0₫
Xem chi tiết
Alhambra Z NATURE CW EZ là mẫu đàn chất lượng tới từ đất nước Tây Ban Nha, sử dụng cấu hình gỗ chất lượng mang tới cho người dùng cảm giác được...

Đàn Guitar Classic Alhambra Z NATURE CT EZ

0₫
Xem chi tiết
Alhambra Z NATURE CT EZ là mẫu đàn chất lượng tới từ đất nước Tây Ban Nha, sử dụng cấu hình gỗ chất lượng mang tới cho người dùng cảm giác...

Đàn Guitar Classic Alhambra Cadete 1OP

8.900.000₫
Xem chi tiết
Alhambra Cadete 1OP là mẫu đàn chất lượng tới từ đất nước Tây Ban Nha, sử dụng cấu hình gỗ chất lượng mang tới cho người dùng cảm giác được trải...

Đàn Guitar Classic Alhambra 1/2 1C

9.900.000₫
Xem chi tiết
Alhambra 1/2 1OP là mẫu đàn chất lượng tới từ đất nước Tây Ban Nha, sử dụng cấu hình gỗ chất lượng mang tới cho người dùng cảm giác được trải nghiệm...

Đàn Guitar Classic Alhambra Cadete 1C

9.900.000₫
Xem chi tiết
Alhambra Cadete 1C là mẫu đàn chất lượng tới từ đất nước Tây Ban Nha, sử dụng cấu hình gỗ chất lượng mang tới cho người dùng cảm giác được trải...

Đàn Guitar Classic Alhambra Senorita 1C

9.900.000₫
Xem chi tiết
Alhambra Senorita 1C là mẫu đàn chất lượng tới từ đất nước Tây Ban Nha, sử dụng cấu hình gỗ chất lượng mang tới cho người dùng cảm giác được trải nghiệm...

Đàn Guitar Classic Alhambra 1C

9.900.000₫
Xem chi tiết
Alhambra 1C là mẫu đàn chất lượng tới từ đất nước Tây Ban Nha, sử dụng cấu hình gỗ chất lượng mang tới cho người dùng cảm giác được trải nghiệm...

Đàn Guitar Classic Alhambra 2CA

11.500.000₫
Xem chi tiết
Alhambra 2CA là mẫu đàn chất lượng tới từ đất nước Tây Ban Nha, sử dụng cấu hình gỗ chất lượng mang tới cho người dùng cảm giác được trải nghiệm...
zalo