Equalizer - Pickup Đàn Guitar Đảm Bảo Chất Lượng Âm Thanh

Equalizer - Pickup Đàn Guitar Đảm Bảo Chất Lượng Âm Thanh

Equalizer MET-B12

500.000₫
Equalizer MET-B12 Equalizer MET-B12 - Tích hợp Tuner căng chỉnh dây...
Xem chi tiết

EQ Guitar Cherub GT-5

800.000₫
EQ Guitar Cherub GT-5 - GT-5 3-Band EQ - Low battery check LED - Battery life: over 20hours ...
Xem chi tiết

EQ Guitar Cherub GT-4

550.000₫
EQ Guitar Cherub GT-4 - EQ Guitar Cherub GT-4 + GT-4 3-Band EQ + Low battery check LED +...
Xem chi tiết