Martin Guitar X Series

Martin Guitar X Series

Đàn Guitar Acoustic Martin DXAE Black

16.900.000₫
Xem chi tiết
Đàn Guitar Acoustic Martin DXAE Black Với thân đàn Dreadnought mang tới âm thanh trầm ấm và không khuyết ở ngăn...

Đàn Guitar Martin DX2MAE

15.500.000₫
Xem chi tiết
Designed for those who have fallen in love with the look of Martin’s 15 and 17 Series solid mahogany guitars, this full-sized Dreadnought version of Martin’s recent 0XMAE...

Đàn Guitar Acoustic Martin DXMAE

11.500.000₫
Xem chi tiết
The DXMAE acoustic-electric guitar features the D-14 Dreadnought style body that Martin is known for. Constructed with a spruce-grained high pressure laminate (HPL) top and mahogany grained HPL...

Đàn Guitar Acoustic Martin DX2AE Macassar

15.500.000₫
Xem chi tiết
Đàn Guitar Acoustic Martin DX2AE Macassar The DX2AE Macassar is constructed of a solid Sapele top coupled with Macassar patterned high-pressure...

Đàn Guitar Acoustic Martin GPCX1AE

15.500.000₫
Xem chi tiết
Đàn Guitar Acoustic Martin GPCX1AE Martin X seri ra đời năm 1990 với những sự thay đổi lớn về chất liệu...

Đàn Guitar Martin X Series DX Woodstock 50th Acoustic Guitar

16.300.000₫
Xem chi tiết
Đàn Guitar Martin X Series DX Woodstock 50th Acoustic Guitar Đàn Guitar Martin...

Đàn Guitar Acoustic Martin GPCX1RAE

19.000.000₫
Xem chi tiết
Đàn Guitar Acoustic Martin GPCX1RAE Mặt đàn bằng gỗ thông Sitka với lưng và hông đàn từ (HPL) gỗ hồng dát...

Đàn Guitar Acoustic Martin DCX1RAE

19.000.000₫
Xem chi tiết
Đàn Guitar Acoustic Martin DCX1RAE Đàn Guitar Acoustic Martin DCX1RAE ...

Đàn Guitar Acoustic Martin GPCX2AE MACASSAR

20.000.000₫
Xem chi tiết
Đàn Guitar Acoustic Martin GPCX2AE MACASSAR The GPCX2AE Macassar is a Grand Performance cutaway model that is crafted from a solid...

Đàn Guitar Acoustic Martin DX1RAE

16.900.000₫
Xem chi tiết
Đàn Guitar Acoustic Martin DX1RAE The DX1RAE acoustic-electric guitar features a D-14 platform and a Dreadnought body design that produces a...

Đàn Guitar Acoustic Martin GPX1AE

16.900.000₫
Xem chi tiết
Đàn Guitar Acoustic Martin GPX1AE A Grand Performance-14 fret, non-cutaway, acoustic-electric model that features a Sitka spruce top and high-pressure laminate...

Đàn Guitar Acoustic Martin DX1KAE

16.900.000₫
Xem chi tiết
Đàn Guitar Acoustic Martin DX1KAE The DX1KAE acoustic-electric guitar features a D-14 platform and a Dreadnought body design with attractive looks...
zalo