Đàn Guitar Điện Epiphone

Đàn Guitar Điện Epiphone

Đàn Guitar Điện Epiphone về cơ bản cấu trúc, kỹ thuật cũng gần giống như các sản phẩm của Gibson. Nhưng chi phí láp ráp lại rẻ hơn các sản phẩm của Gibson rất nhiều.

Epiphone Casino Hollowbody Electric Guitar, RW Neck, Natural

12.000.000₫
Xem chi tiết
Epiphone Casino Hollowbody Electric Guitar, RW Neck, Natural Epiphone Casino Hollowbody Electric Guitar, RW Neck, Natural The Epiphone Casino still has the same classic look, sound, and features that have made it...

Đàn Guitar Điện Epiphone Tom Delonge ES-333

12.700.000₫
Xem chi tiết
Review Đàn Guitar Điện Epiphone Tom Delonge ES-333 Đàn Guitar Điện Epiphone Tom Delonge ES-333 Thông Số Đàn Guitar Điện Epiphone Tom Delonge ES-333 Finish    Vintage Worn Body    Poplar Neck    Okoume Neck Shape    1960s SlimTaper™; D...

Đàn Guitar Điện Epiphone Les Paul Special VE

4.000.000₫
Xem chi tiết
Review Đàn Guitar Điện Epiphone Les Paul Special VE Đàn Guitar Điện Epiphone Les Paul Special VE Thông Số Đàn Guitar Điện Epiphone Les Paul Special VE Finish    Vintage Worn Body    Poplar Neck    Okoume Neck Shape  ...

Đàn Guitar Điện Epiphone Les Paul Standard

10.200.000₫
Xem chi tiết
Review Đàn Guitar Điện Epiphone Les Paul Standard Đàn Guitar Điện Epiphone Les Paul Standard Thông Số Đàn Guitar Điện Epiphone Les Paul Standard Body: mahogany Neck;Hand-set, mahogany Scale; 24.75” Fingerboard     Fingerboard Inlay    Trapezoid Nut Width    1.68” Neck Pickup    Alnico...

Đàn Guitar Epipphone Les Paul Standard Plustop Pro

12.700.000₫
Xem chi tiết
Review Đàn Guitar Epipphone Les Paul Standard Plustop Pro Đàn Guitar Epipphone Les Paul Standard Plustop Pro Thông Số Đàn Guitar Epipphone Les Paul Standard Plustop Pro Body :mahogany Top:AAA flame maple Neck: hand-set, mahogany Scale : 24.75" Fingerboard     Frets    22...

Đàn Guitar Điện Epiphone Les Paul Studio

8.900.000₫
Xem chi tiết
Review Đàn Guitar Điện Epiphone Les Paul Studio  Đàn Guitar Điện Epiphone Les Paul Studio  Thông Số Đàn Guitar Điện Epiphone Les Paul Studio  Body :mahogany Neck  :Hand-set, mahogany Scale: 24.75” Fingerboard     Fingerboard Inlay :Dot Nut Width:1.68” Pickups  :Open Coil Alnico Classic Humbuckers Tailpiece  ...

Đàn Guitar Điện Epiphone Les Paul Special II

3.800.000₫
Xem chi tiết
Review Đàn Guitar Điện Epiphone Les Paul Special II  Đàn Guitar Điện Epiphone Les Paul Special II  Thông Số Đàn Guitar Điện Epiphone Les Paul Special II  Body :Okoume Neck :Okoume Neck Shape : 1960s SlimTaper™ “D” Profile Neck Joint : Bolt-on Scale...

Đàn Guitar Điện Epiphone Les Paul Custom Pro

14.000.000₫
Xem chi tiết
Review Đàn Guitar Điện Epiphone Les Paul Custom Pro Đàn Guitar Điện Epiphone Les Paul Custom Pro Thông số Đàn Guitar Điện Epiphone Les Paul Custom Pro Top : maple veneer Body :mahogany Neck ;mahogany Neck Shape ;SlimTaper™ "D" profile...

Đàn Guitar Điện Epiphone Slash "AFD" Les Paul Special-II Outfit

6.400.000₫
Xem chi tiết
Slash "AFD" Les Paul Special-II Guitar Outfit Epiphone is proud to present the new Slash “AFD” (“Appetite for Destruction”) Guitar Outfit for beginners and pros alike featuring a Slash-designed Les Paul...

Đàn Guitar Điện Epiphone Les Paul 100

6.400.000₫
Xem chi tiết
Đàn Guitar điện Epiphone LesPaul về cơ bản cấu trúc, kỹ thuật cũng gần giống như các sản phẩm của Gibson. Nhưng chi phí láp ráp lại rẻ hơn các...
zalo