Bộ Thu Phát Không Dây

Bộ Thu Phát Không Dây

Bộ Thu Phát Tín Hiệu Không Dây Nux B2 Plus

2.300.000₫
Xem chi tiết
Bộ Thu Phát Tín Hiệu Không Dây Nux B2 (Wireless System) Bộ Thu Phát Tín Hiệu Không Dây Nux B2 (Wireless System) Thông Số Bộ Thu Phát Tín Hiệu Không Dây Nux...

Bộ thu không dây Shure BLX14R/W85

13.900.000₫
Xem chi tiết
Bộ thu không dây Shure BLX14R/W85 Bộ thu không dây Shure BLX14R/W85 Bộ thu không dây Shure BLX14R/W85 Output 1x XLR Output 1x 1/4" (6.35 mm) Output Output Impedance XLR: 200 Ω 1/4": 50 Ω Audio Output Level XLR Connector:...
zalo