Trống Điện Tử Alesis

Trống Điện Tử Alesis

Alesis Compactkit 7 - Portable Tabletop Drum Kit

3.700.000₫
Alesis CompactKit 7 là bộ trống điện tabletop với 7 tấm pad trống cực nhạy, tạo ra âm thanh trống đúng chất cùng cảm giác và độ phản...
Xem chi tiết

Alesis SamplePad Pro Compact Percussion Pad

9.100.000₫
Với SamplePad Pro, không có giới hạn nào đối với khả năng sáng tạo âm sắc của bạn. SamplePad Pro thuộc thiết bị gõ đa chức năng không...
Xem chi tiết

Alesis Nitro Mesh Electronic Drum Kit

12.700.000₫
Alesis Nitro Mesh Electronic Drum Kit Alesis Nitro Mesh Electronic Drum Kit ...
Xem chi tiết

Alesis Surge Electronic Drum Kit

14.600.000₫
Alesis Surge Electronic Drum Kit Alesis Surge Electronic Drum Kit ...
Xem chi tiết

Alesis Command Mesh Electronic Drum Kit

21.800.000₫
Alesis Command Mesh Electronic Drum Kit Alesis Command Mesh Electronic Drum Kit ...
Xem chi tiết

Alesis Crimson II 5-Piece Electronic Drum Kit

23.600.000₫
Alesis Crimson II 5-Piece Electronic Drum Kit Alesis Crimson II 5-Piece Electronic Drum Kit ...
Xem chi tiết

Alesis Command Kit Electronic Drum Kit

18.200.000₫
Alesis Command Kit Electronic Drum Kit Alesis Command Kit Electronic Drum Kit ...
Xem chi tiết

Alesis Forge Kit Electronic Drum Kit

14.600.000₫
Alesis Forge Kit Electronic Drum Kit Alesis Forge Kit Electronic Drum Kit ...
Xem chi tiết

Alesis Nitro Electronic Drum Kit

10.900.000₫
Alesis Nitro Electronic Drum Kit Alesis Nitro Electronic Drum Kit ...
Xem chi tiết