Đàn Tranh-Guzheng-Guqin

Đàn Tranh-Guzheng-Guqin

Đàn Tranh Trung Quốc TMT550

9.200.000₫
Xem chi tiết
Đàn Tranh Trung Quốc TMT550 Đàn Tranh Trung Quốc TMT550 Đàn Tranh Trung Quốc TMT550 - Chiều dài: 165cm - Khung đàn: Đầu lớn rộng 35cm, đầu nhỏ rộng 30cm - Mặt đàn: Gỗ Tung -...

Đàn Tranh Trung Quốc TMT380

7.200.000₫
Xem chi tiết
Đàn Tranh Trung Quốc TMT380 Đàn Tranh Trung Quốc TMT380 Đàn Tranh Trung Quốc TMT380 - Chiều dài: 165cm - Khung đàn: Đầu lớn rộng 34cm, đầu nhỏ rộng 28cm - Mặt đàn: Gỗ Tung -...

Đàn Tranh 19 dây (khảm trai) TMT30

5.400.000₫
Xem chi tiết
Đàn Tranh 19 dây (khảm trai) TMT30 Đàn Tranh 19 dây (khảm trai) TMT30 Đàn Tranh 19 dây (khảm trai) TMT30 - Chiều dài: 130cm - Mặt trước và mặt sau đàn: Gỗ Ngô...

Đàn Tranh Việt Nam 19 dây TMH40

5.000.000₫
Xem chi tiết
Đàn Tranh Việt Nam 19 dây TMH40 Đàn Tranh Việt Nam 19 dây TMH40 Đàn Tranh Việt Nam 19 dây TMH40 Đàn Tranh Việt Nam 19 dây TMH40 là dòng đàn cao cấp...

Đàn Tranh 19 dây (khảm trai) TMT35

4.700.000₫
Xem chi tiết
Đàn Tranh 19 dây (khảm trai) TMT35 Đàn Tranh 19 dây (khảm trai) TMT35 Đàn Tranh 19 dây (khảm trai) TMT35 - Chiều dài: 130cm - Mặt trước và mặt sau đàn: Gỗ Ngô...

Đàn Tranh 17 dây (khảm trai) TMT33

4.500.000₫
Xem chi tiết
Đàn Tranh 17 dây (khảm trai) TMT33 Đàn Tranh 17 dây (khảm trai) TMT33 Đàn Tranh 17 dây (khảm trai) TMT33 - Chiều dài: 120cm - Mặt trước và mặt sau đàn: Gỗ Ngô...

Đàn Tranh 19 dây (không khảm) TMT23

3.700.000₫
Xem chi tiết
Đàn Tranh 19 dây (không khảm) TMT23 Đàn Tranh 19 dây (không khảm) TMT23 Đàn Tranh 19 dây (không khảm) TMT23 - Chiều dài: 130cm - Mặt trước và mặt sau đàn: Gỗ Ngô...

Đàn Tranh 17 dây (không khảm) TMT21

3.500.000₫
Xem chi tiết
Đàn Tranh 17 dây (không khảm) TMT21 Đàn Tranh 17 dây (không khảm) TMT21 Đàn Tranh 17 dây (không khảm) TMT21 - Chiều dài: 120cm - Mặt trước và mặt sau đàn: Gỗ Ngô...

Đàn Tranh 19 dây (khảm trai) TMT09

3.500.000₫
Xem chi tiết
Đàn Tranh 19 dây (khảm trai) TMT09 Đàn Tranh 19 dây (khảm trai) TMT09 Đàn Tranh 19 dây (khảm trai) TMT09 - Chiều dài: 130cm - Khung đàn: Đầu lớn rộng 30cm, đầu nhỏ...

Đàn Tranh 17 dây (khảm trai) TMT07

2.200.000₫
Xem chi tiết
Đàn Tranh 17 dây (khảm trai) TMT07 Đàn Tranh 17 dây (khảm trai) TMT07 Đàn Tranh 17 dây (khảm trai) TMT07 - Chiều dài: 120cm - Khung đàn: Đầu lớn rộng 25cm, đầu nhỏ...
zalo