Micro Thu Âm

Micro Thu Âm

Micro thu âm có dây - bidirectional nguồn phantom AT4081

19.500.000₫
Xem chi tiết
Micro thu âm có dây - bidirectional nguồn phantom AT4081 Micro thu âm có...

Micro phòng thu có dây - cardiod condenser AT4041

8.800.000₫
Xem chi tiết
Micro phòng thu có dây - cardiod condenser AT4041 Micro phòng thu có dây...

Micro thu âm có dây - condenser AT2050

8.000.000₫
Xem chi tiết
Micro thu âm có dây - condenser AT2050 Micro thu âm có dây -...

Micro thu âm có dây - cardiod condenser AT2035

5.400.000₫
Xem chi tiết
Micro thu âm có dây - cardiod condenser AT2035 Micro thu âm có dây...
zalo