Micro Trống Jazz

Micro Trống Jazz

Takstar DMS D7 - Bộ Micro Trống ( 7 Chiếc )

4.000.000₫
Xem chi tiết
BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM - 01 TA-8330 Bass Drum Microphone - 04 TA-8230 Small Drum Microphone - 02 PCM-6100 Condenser Microphone - 02...

Micro Drum MB/Dk7

11.200.000₫
Xem chi tiết
Micro Drum MB/Dk7 Micro Drum MB/Dk7 Micro...

Micro Drum Shure PG DMK6

8.430.000₫
Xem chi tiết
Micro Drum Shure PG DMK6 Micro Drum Shure PG DMK6 ...

Micro Durm Shure BETA 98D/S

5.700.000₫
Xem chi tiết
Micro Durm Shure BETA 98D/S Micro Durm Shure BETA 98D/S ...

Micro Shure BETA 91A

5.680.000₫
Xem chi tiết
Micro Shure BETA 91A Micro Shure BETA 91A ...

Micro Durm Shure BETA 98H/C

5.100.000₫
Xem chi tiết
Micro Durm Shure BETA 98H/C Micro Durm Shure BETA 98H/C ...

Micro Shure BETA 98/S

4.950.000₫
Xem chi tiết
Micro Shure BETA 98/S Micro Shure BETA 98/S ...

Micro Drum MB/Dk4

4.320.000₫
Xem chi tiết
Micro Drum MB/Dk4 Micro Drum MB/Dk4 Micro...

Micro có dây Shure BETA 52A

4.200.000₫
Xem chi tiết
Micro có dây Shure BETA 52A Micro có dây Shure BETA 52A ...

Bộ Micro Shure PG52-XLR

2.580.000₫
Xem chi tiết
Bộ Micro Shure PG52-XLR Bộ Micro Shure PG52-XLR ...

Bộ Micro Shure PG56-XLR

1.500.000₫
Xem chi tiết
Bộ Micro Shure PG56-XLR Bộ Micro Shure PG56-XLR ...
zalo