Ảnh Và Video Đàn Ba Đờn C250

Ảnh Và Video Đàn Ba Đờn C250

Anh Khánh Mua Ba Đờn C250

Anh Khánh Mua Ba Đờn C250

21/10/2020

Anh Khánh đã mua 2 cây đàn của Tân Nhạc Cụ cho 2 cậu con trai của Anh, nay Anh tới lấy thêm một cây nữa cho cháu gái chơi, thấy anh chị chơi đàn cũng muốn chơi...

Xem chi tiết
zalo