Video Hình Ảnh Khách Mua Ba Đờn J100

Video Hình Ảnh Khách Mua Ba Đờn J100

 Bạn Hoàng Tiến Mạnh Và Cây Đàn Guiatr Ba Đờn J100

 Bạn Hoàng Tiến Mạnh Và Cây Đàn Guiatr Ba Đờn J100

30/04/2021

 Bạn Hoàng Tiến Mạnh Và Cây Đàn Guiatr Ba Đờn J100                             Thời sinh viên có cây đàn ghi-ta                             Đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca                             Có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha                             Cất vang cùng lời...

Xem chi tiết
zalo