Các bài luyện ngón guitar chơi hợp âm trên cao cần đàn

Các bài luyện ngón guitar chơi hợp âm trên cao cần đàn

09, October, 2020

Chào các bạn!

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bài tập luyện ngón các thế tay ở trên cao. Bây giờ mình sẽ quy định thế tay trên cao của nó sẽ ở ngăn số 5 6 7 8. Cái này mình tự nghĩ ra thôi chứ không cái quy luật, mình làm như vậy để chia cách học cho dễ dàng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái bài đánh là abc sol trước. Bài này cũng khá là dễ và bây giờ chúng ta sẽ học từng câu nha. 

Đầu tiên ngón út đánh vào dây 5 ngăn 8, sau đó chúng ta đánh tới ngăn 5 của dây 3 dùng ngón trỏ, tiếp theo ngăn 7 của dây 3 dùng ngón áp út (đánh 2 cái), rồi cuối cùng ngăn số 5 của dây 3, cuối cùng chúng ta đánh liền các nốt vừa đánh.

Câu thứ 2 bắt đầu là ngăn số 8 của dây thứ 4, sau đó tới ngăn 7 dây 4 rồi về ngăn 5 sau đó lên ngăn 8 lại nhưng đổi thành dây số 5.

Câu số 3 và câu 4 giống nhau chúng ta đánh là 5 5  của dây 3, 8 8 của dây 4 , 7 7 của dây 4 và 5 của dây 4 câu này đánh 2 lần .

Câu số 5 là bắt đầu giống câu đầu tiên.

Câu số 6 giống câu thứ 2 và giờ chúng ta ghép lại thành bài. Mới đầu có thể đánh chậm sau chúng ta đánh nhớ  rồi thì có thể đánh nhanh hơn.

bây giờ mình qua bài thứ 2 là bài “4 phương trời”:

Câu đầu, số 5 dây 1,  6 dây 2, 7 dây 3 , 5 dây 1 , 8 dây 2 , 5 dây 1, 

Câu tiếp theo bấm ở dây số 2 ngăn 8, 6 dây 2,  5 dây 1, 6 dây 2, 7 dây 3

Tiếp 7 dây 3, 6 dây 1, 5 dây 1, 5 dây 1, 8 dây 2, 6 dây 2, 8 dây 2, 5 dây 1

Câu cuối 5 dây 2 , 7 dây 3 , 5 dây 3, 5 dây 2, 7 dây 3  ( lặp lại y chang như vậy 1 lần nữa).

Như vậy chúng ta xong được 2 bài đến cái bài thứ 3 là bài “jingle bells"

Câu đầu tiên là 5 dây 3, 5 dây 1, 8 dây 2, 6 dây 2, 5 dây 3 chúng ta đánh xong thì chúng ta nằm các ngón xuống 

Tiếp theo giống hết câu thứ 1 nhưng nốt cuối cùng thêm 7 dây 3

Tiếp 7 dây số 3 2 lần, 6 dây 1, 5 dây 1, 8 dây 2, 5 dây 2

Câu cuối của đoạn 1, 5 dây 2, 8 dây 1, 6 dây 1 , 8 dây 2 , 5 dây 1

Đến đoạn 2 giống câu 1 2 ở đoạn 1 nhưng khác ở câu cuối là 7 dây 3 2 lần , 6 dây 1, 5 dây 1, 8 dây 2 sau đó nằm ngón út xuống sau

Mình đã chỉ cho các bạn 3 bài để luyện ngón từ 3 bài này các bạn sau này có thể học bài khó hơn 1 chút xíu, các bạn cố gắng đánh thật nhiều để tay các bạn được thuần thục.

Xin chào và hẹn gặp lại.

TAGS :

học đàn guitar
zalo