Thế hợp âm màu giọng Si trưởng – B trên Đàn Guitar

Thế hợp âm màu giọng Si trưởng – B trên Đàn Guitar

18, tháng 1, 2021

Hợp âm màu được biến đổi từ các hợp âm cơ bản tạo thành một hệ thống hợp âm rất hay và thú vị. Chúng ta hãy cùng xem hợp âm này là gì và cách bấm nó như thế nào nhé.

Hợp âm màu là một hệ thống gồm nhiều hợp âm nhưng trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về |B|open-chords và cách bấm hợp âm này.

Vòng hợp âm của hợp âm màu này là |B|G#m|E|F#|với chủ âm là hợp âm B. Muốn đánh được hợp âm màu thì bạn phải nắm rõ được hợp âm gốc của những hợp âm đó và chủ âm của vòng hợp âm để có thể dễ dàng áp dụng nó trong nhiều trường hợp.

Có hai cách để bấm hợp âm màu này.

Cách thứ nhất: bạn sẽ đổi hợp âm B sang hợp âm Bmajo7/no3 bằng cách bấm ngón trỏ vào ngăn 2 của dây 5, đặt ngón áp út vào ngăn 3 dây 3 và đặt ngón trỏ vào ngăn 2 dây 1.

Đến hợp âm G#m thi sẽ chuyển sang hợp âm G#m7/9 bằng cách đặt ngón áp út vào dây 6 ngăn 4, đặt ngón giữa vào dây 3 ngăn 3 và cuối cùng là đặt ngón trỏ vào dây 1 ngăn 2.

Tiếp theo là hợp âm E sẽ mở bằng cách đặt  ngón giữa vào dây 3 ngăn 3 và ngón áp út vào dây 1 ngăn 4.

Hợp âm cuối cùng là F# sẽ đổi sang hợp âm bằng cách đặt ngón trỏ vào ngăn 2 dây 6, ngón áp út vào ngăn 3 dây 3.

Nhìn chung giữa các hợp âm trong vòng hợp âm này có mối liên hệ với nhau nên khi chuyển các hợp âm chỉ cần thay đổi một chút là có thể tạo ra hợp âm màu rồi.

Đối với dây bass của cách bấm thứ nhất này thì ta sẽ đánh bass của hợp âm B là dây 5 ngăn 2, hợp âm G# thì sẽ đánh bass dây 6 ngăn 4, hợp âm E sẽ đánh bass dây 6 buông và cuối cùng là F# sẽ đánh bass dây 6 ngăn 2.

Tân Nhạc Cụ

Cách thứ hai: hợp âm đầu tiên là hợp âm B sẽ mở bằng cách bấm vào dây 4 ngăn 9, dây 3 ngăn 11, dây 1 ngăn 11.

Tiếp theo sol thăng sẽ mở với dây 4 ngăn 6, dây 3 ngăn 8, dây 1 ngăn 7.

Đến E thì ta sẽ mở với dây 4 ngăn 2, dây 3 ngăn 4, dây 1 ngăn 4.

Hợp âm F# thì sẽ mở với dây 4 ngăn 4, dây 3 ngăn 6 và dây 1 ngăn 6.

Về phần dây bass của cách đánh thứ hai này thì ta sẽ không đánh dây số 5 và số 6. Hợp âm B sẽ đánh bass 4 ngăn 9, G# sẽ đánh bass 4 ngăn 6, hợp âm E sẽ đánh bass 4 ngăn 2 và cuối cùng là hợp âm F# sẽ đánh bass 4 ngăn 4.

Chúng ta đã vừa tìm hiểu về hai cách bấm hợp âm màu |B|open chords trên guitar.

Hy vọng các bạn có thể luyện tập bấm thành công các hợp âm màu này và ứng dụng tốt vào lối đánh của mình. Chúc các bạn học tập hiệu quả!

TAGS :

học đàn guitar
zalo