4 Bài luyện ngón ở nhà cho tay trái khỏe hơn - Học đàn guitar

4 Bài luyện ngón ở nhà cho tay trái khỏe hơn - Học đàn guitar

09, October, 2020

Chào các bạn!

Nếu bạn có câu hỏi là tập đàn lâu năm rồi nhưng bấm các hợp âm chặn hoặc các hợp âm có thế tay khó thì tiến cứ bị tịt không rõ nốt. Câu trả lời là các bạn dành thời gian để luyện tập cho ngón tay chưa đủ để tay có thêm lực. Các bạn mỗi ngày cần dành thời gian để luyện ngón dần dần tay mới có thêm lực bấm các hợp âm mới chuẩn đổi thế tay mới nhanh.

Sau đây Mình sẽ hướng dẫn các bạn 4 bài tập luyện ngón ở nhà cho tay trái khỏe hơn.

1. Bài luyện ngón guitar thứ nhất:

Các bạn chạy ngón từng phím đàn của từng giây bắt đầu từ dây 6 chở đi.

Bước 1

Ngón trỏ đặt vào dây số 6 ngăn 1, ngón giữa đặt vào dây 6 ngăn 2, ngón áp út đặt vào dây 6 ngăn 3, ngón út đặt vào dây 6 ngăn 4. 

Khi đã chạy hết một lượt ngón tay, bạn sẽ xuống dây thứ năm tương tự như thế chạy lần lượt ngăn 1-2-3-4 của dây 5. Tiếp theo tương tự với dây 4-3-2-1.

Bước 2

Sau khi chạy hết một vòng từ dây 6 đến dây 1 các bạn hãy chạy ngược lại từ dây 1 đến dây 6. Theo quy tắc:  ngắn 4-3-2-1 của dây 1 rồi tới ngắn 4-3-2-1 của dây 2… tương tự với dây 3-4-5-6.

2. Bài luyện ngón guitar thứ 2:

Các bạn chạy theo quy tắc:

ngăn 1 dây 6 rồi ngăn 2 dây 6, ngăn 3 dây 6, ngăn 4 dây 6, 

Tiếp theo vẫn chạy ngón ở dây số 6 nhưng từ ngăn 2 đến ngắn 5 theo tứ tự: 2-3-4-5, cứ như cậy chạy tiếp: 3-4-5-6, 4-5-6-7. Chạy tới ngăn 12 thì chạy ngược lại: 12-11-10-9, 11-10-9-8…

3. Cách thứ ba là luyện ngón theo âm giai của C

Công thức sẽ là: 
Dây 6 buông
Dây 6 ngăn 1
Dây 6 ngăn 3
Dây 5 buông
Day 5 ngăn 2
Dây 5 ngăn 3
Day 4 buông
Dây 4 ngăn 2
Dây 4 ngăn 3
Dây 3 buông
Dây 3 ngăn 2
Dây 2 buông
Dây 2 ngăn 1
Dây 2 ngăn 3
Dây 1 buông
Dây 1 ngăn 1
Dây 1 ngăn 3

Khi đã chạy hết vong thì tiếp tục chạy ngược lại.

4. Bài luyện ngón số 4 là Chạy ngón theo âm giai của G/Em

Công thức như sau:
Dây 6: 023
Dây 5: 023
Dây 4:024
Dây 3:02
Dây 2::013
Dây 1: 023

Mục đích của việc luyện ngón là để cho ngón tay có thêm lực bấm hợp âm chuẩn xác, chuyển hợp âm nhanh hơn không bị rè nốt, âm thanh phát ra trong sáng. Mỗi ngày các bạn cần dành thời gian để luyện ngón điều này là bắt buộc nếu như muốn bấm được hợp âm tốt hơn.

Chúc các bạn luyện tập tốt!

Bài liên quan:

Đàn guitar classic

Đàn guitar chính hãng

Đàn guitar đệm hát

Cách chọn đàn guitar

TAGS :

học đàn guitar
zalo